Skip to main content

Magazyn energii dla domu i dla firmy - czym się różnią?

Zarówno firmy, jak i indywidualni prosumenci, coraz większą wagę przywiązują do kwestii magazynowania energii. Wpływ na rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem ma przede wszystkim zmiana przepisów, preferująca autokonsumpcję prądu wytwarzanego w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Jak więc powinien wyglądać magazyn energii dla firmy? I czym różni się on od rozwiązań dedykowanych gospodarstwom domowym? 

Czym jest magazyn energii?

Czym jest magazyn energii?

Magazyny energii są obecnie traktowane przede wszystkim jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej - pozwalają one na przechowywanie wytworzonego przez nią prądu do momentu, w którym zostanie on spożytkowany. Oczywiście urządzenie takie może przyjmować różną formę. Jeżeli jesteś zainteresowany tym zagadnieniem - tutaj przeczytasz jak działa magazyn energii i dowiesz się więcej na temat jego budowy. Co ważne, urządzenia tego typu dla domu i firmy różnią się nie tyle zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ile pojemnością.

Do czego służy magazyn energii?

Jak wspomniano, magazyn energii, zarówno ten firmowy, jak i użytkowany w gospodarstwie domowym, ma przede wszystkim przechowywać energię, wytworzoną przez znajdującą się w pobliżu instalację fotowoltaiczną. Trzeba bowiem zauważyć, że ilość produkowanego przez nią prądu zmienia się - podczas słonecznej pogody jest ona znacznie wyższa niż w dni pochmurne. Instalacja nie działa również w nocy. Wszystko to może powodować problemy, związane z niedopasowaniem profilu produkcji prądu przez ten system do zapotrzebowania użytkowników. Rozwiązaniem, które pozwala je zniwelować, jest właśnie magazyn energii.

Do czego służy magazyn energii?

Dlaczego magazyn energii dla firmy musi mieć większą pojemność?

Zasadniczą różnicą pomiędzy magazynami energii, dedykowanymi odbiorcom firmowym, a tymi, które znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym, jest pojemność - w przypadku przedsiębiorstw wynosi ona niekiedy nawet 50 kWh, a w przypadku gospodarstw domowych nie przekracza zwykle 10 kWh. Wynika to m.in.:

  • z różnych potrzeb każdej z wymienionych grup,
  • z większej skali produkcji firmowych instalacji fotowoltaicznych.

Warto pamiętać również, że z większą pojemnością magazynu wiąże się zwykle większy jego koszt - nie każdy odbiorca indywidualny może pozwolić sobie na jego poniesienie.

Korzyści z montażu magazynu energii w firmie

Firmowy magazyn energii może być również traktowany jako inwestycja, która stosunkowo szybko się zwróci. Efekty, jakie przedsiębiorstwo może dzięki niej uzyskać, dzieli się zwykle na kilka grup. Do najważniejszych należą:

  • wspomniane wyżej korzyści, związane z optymalizacją zużycia energii w czasie - będą one szczególnie wysokie w przypadku przedsiębiorstw, zużywających duże ilości prądu w okresach, gdy jego produkcja w instalacji fotowoltaicznej jest niewielka (mowa tu np. o działających głównie w nocy piekarniach);
  • korzyści wizerunkowe, związane z kreowaniem obrazu przedsiębiorstwa jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie i dbającego o środowisko;
  • korzyści, związane z zapewnieniem ciągłości działania przedsiębiorstwa w przypadku przerw w dostawach prądu.

Posiadanie magazynu energii może być również postrzegane jako czynnik zmniejszający zapotrzebowanie firmy na drożejący wciąż prąd.